Daň z pozemku po digitalizaci

Služby

Benefity

Šité na mieru

Referencie

Daň z pozemku po digitalizaci

Daň z nemovitosti - upozornění: Vlkoš

ě u pozemků a u staveb pro výpočet daně z nemovitostí, a to na dvojnásobek. Proto se bude lišit výše daně na rok 2010 proti roku 2009. U zemědělských pozemků ke zvýšení sazby nedošlo.Upozorňujeme na povinnost podat přiznání.
vlkos.cz/dan-z-nemovitosti-upozorneni/d-1370

ceny pozemků - Finance.cz

Dobrý den, prosím o pomoc při řešení následujícího problému - daň z nemovitosti: Již delší dobu jsem majitelem bytu a rekreační chaty a příslušných pozemků. Za to vše platím po celou dobu řádně a včas daň z nemovitosti.
poradna.finance.cz/dane/47375-ceny-pozemku/

Český úřad zeměměřický a katastrální

V roce 1650 se sněm království Českého usnesl na tom, aby byly daně vyměřovány na spravedlivějším a věcnějším základě. Této dani měly být i nadále podrobeny jen statky a pozemky v držení poddaných.
cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10MENUID=10017AKCE=DOC:10...

Microsoft Word - Upozornění - daň z nemovitostí -digitalizace

Katastrální úřad pro Pardubický kraj v r.2013 dokončil obnovu katastrálního operátu – digitalizaci v k.ú. Krouna a v k.ú. Oldřiš u Hlinska. V rámci této akce došlo ke změnám v číslování pozemků, ke změnám výměr pozemků, k.
krouna.cz/pdf/upozorneni_dan_digitalizace.pdf

Pozor na daň z pozemků - Měšec.cz

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Daň se neplatí z pozemků zastavěných stavbami, některých lesních pozemků, vodních ploch a pozemků určených pro obranu státu.
mesec.cz/clanky/pozor-na-dan-z-pozemku/

converter-abiword-7542.html

Tato změna se týká pozemků uvedených v daňovém přiznání, II. oddíl, druh pozemku A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad nebo druh pozemku B - trvalý travní porost (dříve louka, pastvina).. ke změně sazeb daně,
obecmiskovice.cz/file.php?nid=930oid=1672995

Co nevíte o dani z nemovitosti: Pozor i na digitalizaci! ...

Na samotné splatnosti daně se nic nemění - stačí ji zaplatit do konce května. . Druhou změnou je, že daň z nemovitosti musí po digitalizaci platit vlastník pozemků, nikoliv nájemce jako dříve.
svazvlastnikupudy.cz/cs...o-dani-z-nemovitosti...na-digitalizaci.html

Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem

Zvláště upozorňujeme vlastníky jejichž pozemky byly vedeny ve zjednodušené evidenci, že tyto pozemky jsou po dokončené digitalizaci vedeny v jednotlivých druzích a i v případě, že budou pronajaty, je poplatníkem daně z těchto.
trebihost.cz/doc/dan-z-nem-2011-digitalizace.doc

Daň z nemovitosti | Peníze.cz

Pokud jste již podali daňové přiznání k dani z nemovitosti v předchozích letech a obě nemovitosti (byt i dům) jsou umístěny v jednom kraji, v lednu 2013 podáte dílčí daňové přiznání k dani z nemovitosti (§13a zákona o dani z.
penize.cz/62563-dan-z-nemovitosti?pagenumber=2

Digitalizace katastrálního operátu...k dani z nemovitosti

Vlastníci půdy, kteří své pozemky pronajímali, dobře vědí, že za pozemky, vedené jako PK, odváděl daň z nemovitosti nájemce a za pozemky vedené jako KN platil daň z nemovitosti pronajímatel (vlastník).
rozsochy.cz/text-digitalizace-katastralniho-operatu...k-dani-z-nemovitosti/